torsdag 21. oktober 2010

Om turen i Jernbaneforbundets fagblad

Turen til Spania er omtalt i NJF - Jernbaneforbundets fagblad. En av turens Jernbanefaglige representanter, Tore Mentyjærvi, leder salgspersonalets fagforening og har skrevet artikkelen som sto på trykk 20.oktober.

Musikk fra den spanske borgerkrigen

I dagene etter hjemkost fra roadtrippen i sporene av borgerkrigen er det mange inntrykk som må fordøyes. Jeg er nok ikke den eneste som nynner på sangene som i stor grad preget turen - sanger som ble presentert for oss live og på bussen. Tore Mentyjærvi har gravd frem flere fabelaktige versjoner av disse sangene:

En la plaza de mi pueblo


Nel Pozu Maria Luisa (Gruvearbeidersang fra Asturias - knyttet til oppstanden i 1934)

In dem spanischen land (Av Ernst Busch - sterkt dikt!)

Lincoln Batallion (Ernst Busch - en sterk tysk versjon av Jarama valley song der nederlag ikke betones på samme måte som i senere versjoner)

Jarama Valley (Woody Guthrie)

Ay Carmela (om hæren ved Ebro - ny innspilling)

Si mi quieres escribir (Om Jarama slaget - Gandesa)

A las barricadas (Anarkisthymnen)

Die Thälmann kolonne (Også kalt Spaniens himmel, Ernst Busch)

Himna de riego (republikkens nasjonalsang)

Hans Beimler (Variant basert på ich hatt einen kameraden, Ernst Busch)mandag 18. oktober 2010

Ambasadøren blogger om borgerkrigen - og vårt besøk

Norges Ambasadør i Spania, Torgeir Larsen, har blogget om den Spanske borgerkrigen og vårt besøk på ambasaden. Larsen skriver at det var et flott møte - for oss på ambassaden, og jeg tror også for de som besøkte oss. Det har Larsen rett i - vi opplevde en imponerende ambassadør og engasjert og dyktig kulturattaché.

Takk til Larsen og Bakkethun for en flott mottakelse. Vi satte stor pris på å bli invitert - og på den spennende diskusjonen.

Forfatter Rolf Sæther
Kulturattaché Kirsti Baggethun møter Oddbjørg Granheim og
Einar Pettersen, barn av en av de norske legene som  jobbet
ved det norsk-svenske sykehuset i Alkoy under borgerkrigen. 

Ambassadør Torgeir Larsen

Takk for turen!

Vel hjemme etter det som må sies å ha vært en vellykket reise i sporene av den spanske borgerkrigen!

Takk til alle som var med, og spesielt til våre reiseledere, Jo Stein og Rolf.

Her er alle samlet ved minnesmerket over "tåteflaskebrigaden" ved Ebro.

søndag 17. oktober 2010

Happy ship!


Reiselederne forran det som var et krigssykehus
Reiselederne Rolf Sæther og Jo Stein Moen innledet turen forrige lørdag med å introdusere shippingbegrepet "happy ship" - selve hedersbegrepet for en velfungerende besetning. Deres ønske var at deltakerne på tematuren i sporene av den spanske borgerkrig disse oktoberdagene i 2010 skulle sitte igjen med at de har vært besetning på et slikt happy ship. De 16 (!) talerne (til nå) ved avslutningsmiddagen i Alcoy har alle konkludert med at reiseledernes mål er nådd: dette var et happy ship!

Takk til ledere og deltakere på et ship seilende på bølgene av demokratiet. Som en av bidragsytrene på turen, våpensamler og trubadur Mentyjervi sa det for noen minitter siden: "På veggen utenfor restauranten vi spiser på er det tegnet et hakekors. Udyret lever. Vi har et ansvar for å støtte opp om de demokratiske kreftene i samfunnet." De som gikk forran i så måte mens den spanske borgerkrigen herjet, var de som kjempet for republikken. Det er berettiget håp om at deltakerne på det Anne kalte en "dannelsesreise" vil gjøre det samme.

lørdag 16. oktober 2010

Faglig møte på hedersplass

På plassen som har fått sitt navn fra de norske og svenske helsearbeiderne som jobbet på sykehuset i Alcoy møtte Oddas store sønn lilesinnede fra fagbevegelsen i byen. Flankert av Gemma Ballester, guiden er Terje mellom Jesus Picato (tv) og Bernardo Peres Palaci fra CCOO. De overleverte en bok der den norske innsatsen på sykehuset brukes som eksmpel på internasjonal solidaritet. Boka gis til skoleelever i Spania.

Refugioen i Alcoy

Vår guide Angel Beneito Lloris er ansvarlig for det fantastiske museet i tilfluktsrommet (=refugio) i Alcoy. Museet foteller en gripende historie om bombeangrep på byen under borgerkrigen.
Her henger naturligvis byens bysbarn Robert Capas bilde som er et av verdens mest kjente krigsfotografi. Mange vil ha det til at bildet er arrangert, men det avviser Angel. Med det som må sies å være stor troverdighet..

De forteller at høyresida i byen er motstander av dette museet. Det er de som styrer Alcoy, og det har endret noe av de opprinnelige planene. Blant annet er lydopptak av bombenedslag skifet ut til fordel for klassisk musikk.

Dette besøket var svært spesielt, og anbefales alle som er i området!

Sykehusbesøk

Det er ikke bare Ragnhild Bakke som syns besøket på hospitalet i Alcoy er en flott finale for reisen i sporene av den spanske borgerkrigen. Å gå inn på det som var et krigssykehus, men som i dag er en skole - det huset opprinnelig ble bygget for - er noe alle har gledet oss til.
Einar og Oddbjørg er barn av en av legene som arbeidet her på sykehuset. Det er satt opp en plakett til minne om legene og de andre som kom fra skandinavia for å hjelpe skadede under krigen.
I Norge og Sverige var det storstilte innsamlingsaksjoner som gjorde driften av sykehuset mulig.

Byvandring i Alcoy

Anna Sigridsdatter Heen forran hotellet i Alcoy.
Våre spanske guider, Gemma og Angel, skal ta oss med rundt i byen som huset det skandinaviske hospitalet under borgerkrigen.
"Dette blir veldig interessant" sier Anna og entrer bussen.

På en stadion i Albacete

I Albacete ble gruppen splittet for en kjapp lunsj. Undertegnede hengte seg på de to reiselderne i håp om å få oppleve noen av byens perler.

Her kan man se Rolf Sæther og Jo Stein Moen foran henholdsvis tyrefekterarenaen og Grand Hotel.
Tyrefekterarenaen ble brukt til å sortere internasjonale brigadister inn i forskjellige militære enheter. Her vet man at ca 200 nordmenn har vært, deriblant Oluf Milde.

Grand Hotel på Plaza Altozano var stedet der alle viktige gjester oppholdt seg, og der de internasjonale brigader hadde sitt tilholdssted. Journalistene Gerda Grepp og Lise Lindbæk og Arbeiderpartiets Haakon Lie vet man har bodd på dette hotellet.
PerOlav

fredag 15. oktober 2010

Den hemmelige samlingen

I Brunete treffer vi en lokal gruppe som i de siste årene har startet ett arbeid for å ta vare på minnene fra borgerkrigens herjinger i Brunete.

I en kjeller utenfor byen har man samlet gjenstander som man har funnet i området ved bruk av metalldetektor.

I en kjeller nær slagmarken på Brunete finner man en imponerende samling gjenstander fra slaget som raste sommeren 1939, og der mange norske deltok. Det er ikke noe offisielt museum i dette området, som er styrt av høyrepartiet Partido Polular (PP), og er preget av Franco-minnesmerker på gater og torg.

PerOlav

Plaza Major i Brunete

Vi er nå på plass i Brunete. En by utenfor Madrid som ble jevnet med jorden under borgerkrigen. Etter krigen ble byen bygget opp igjen fra grunnen på samme sted, i motsetning til Belchite hvor den nye byen ble bygget opp igjen ved siden av ruinene.

I bakgrunnen på bildet kan det skimtes en tavle som hedrer Francos felttog gjennom Spania og hans seier. Det er 2 slike og på den andre står det at denne Plaza Major er bygget etter tegninger og direksjoner fra Gerneralisimo Franco. Dette er ett av de stedene hvor Hyllester til Franco fortsatt henger.

PerOlav

There's a valley in Spain called Jarama

Gruppen har i dag tatt turen til Jarama hvor en av de største treffningene rundt Madrid fant sted.

Først var vi innom kirkegården i byen hvor det er reist en minnetavle over de falne internasjonale brigadistene som mistet livet i kampen mot fascismen.

Så gikk turen til selve slagmarken hvor kampene fant sted. José, vår litt ivrige guide, kunne fortelle at man i dag finner mer og mer rester fra krigen. Miner, patroner og beinrester.

PerOlav

Demonstrasjonstog i Madrid

Her ser dere reiseleder Jo Stein Moen delta i det ukentlige demonstrasjonstoget utenfor Francos tidligere politihovedkvarter. Organisasjonen som arrangerer demonstrasjonen hver torsdag mellom kl 20-21 ønsker en bedre behandling av de persoene Franco fanget og myrdet.

Det er vanskelig å beskrive Moens glede over å havne midt i en slik demonstrasjon, men ryktene skal ha det til at ett stort "ADILANTE!" skal ha runget over plassen. (Adilante betyr Fremmad! og er kjent fra sangen Viva la quinte brigada; "Adilante is the cry around the hillside") 

PerOlav

På vei til Guernica

Siste programpost på dagens program er en visit på Reina Sofia hvor det verdenskjente Picasso-maleriet "Guernica" henger.

Dette bildet er også bakgrunnen på verdens beste blog om Norge og den spanske borgerkrigen.

Funfact: Det første stedet Guernica ble utstilt etter verdensutstillingen i Paris ,som det ble laget til, var i Kuntsnernes Hus i Oslo.

PerOlav

torsdag 14. oktober 2010

Mer ambassadebesøk

På den norske ambassaden møter vi ambassadør Torgeir Larsen og kulturattaché Kirsti Baggetun. Ambassadøren ønsket oss hjertlig velkommen og roste boken "Tusen Dager".

Kulturattachéen har vært i Spania i nesten 40 år og forteller sin historie om Francotiden, som hun husker, og overgangen til demokrati.

PerOlav

Ambassadebesøk

Nå er vi på besøk hos den norske ambassaden i Madrid.

Mer kommer.

Per Olav

Francos martyrer

I sterk kontrast til de gravstedene vi tidligere har besøkt, troner martyrkirkegården 2 mil utenfor Madrid. Mens falne på den lovlig valgte regjeringens side har ligget i delvis umerkede massegraver i 70 år, har ofre for republikanernes ugjerninger under krigen fått sin siste hvile i gravsteder bak flotte murer ved den internasjonale flyplassen. Stedet heter Paracuellos de Jarama.

Over gravplassen befinner det seg et gigantisk kors. Under Franco ble innflygende til flyplassen i Madrid opplyst om "de rødes" kaldmodige drap under krigen. Korset viser vei til stedet der massakren høsten 1936 fant sted.

Porten var stengt, men gruppen fikk et mektig inntrykk av de paradoksene som fortsatt preger dette landet.

Varme tanker til hjemlandet

Harald, Einar og Margunn har noe til felles: de har fått hilsen fra hjemlandet via bloggen. Hilsenene er lest opp - med påfølgende varm applaus fra alle i bussen. De ønsker alle å si at de savner familiene sine hjemme. Og at de er på en flott og viktig reise - og har det fint.

På en reise som denne, hvor sterke møter med skjebner fra borgerkrigen avløser hverandre, settes det ekstra pris på slike hilsener. Så utnytt gjerne muligheten til å varme reisende hjerter ved å kommentere på innlegg.

Madrid neste!

En forventningsfull busslast entusiaster gleder seg til ankomst Madrid om 25 mil. Veien går opp til Europas høyest liggende hovedstad, på over 600moh.

Programmet resten av dagen er besøk på "martyrkirkegården", den norske ambasaden og så museet som blant annet har Picassos "Guernica" utstilt, Reina Sofia.

Dagen er nettopp begynt!

Memorial "Las Planas"

Den 25.august 1936 ble 8 personer fra den lille byen Arandiga utenfor Zaragosa fraktet vekk av Francos menn. Disse 8 var medlemmer av fagforeningen UGT og sosialister/"røde".

Familie og venner stod å så at deres kjære ble fraktet vekk av lokale Franco supportere.

Dette skjedde over hele Spania. Francotilhengere tok livet av mange "røde" under og etter krigen helt åpenlyst for bysamfunnene for å skape frykt.

Det er i den senere tid at man har begynt åpningen av de mange massegravene som ligger rundt om i Spania.

På denne massegraven møtes sosialister fra flere landsbyer på minnedager for å hedre sine forfedre.

Her ser dere gruppen foran minnestedet og Oddbjørg Granheim som brukes sin gode spansk til å oversette for gruppen.

Invitasjon til Odda

Terje Kolbotn, leder av LO Indre-Hardanger, inviterte Eva Martinez, barnebarn av en av de drepte til Odda 1.mai for å fortelle historien sin.

onsdag 13. oktober 2010

Fiesta i Zaragoza

Pilar 2010 på Plaza del Pilar i Spanias 5. største by.
Fele, flamenco: fantastico!

Prosesjon i Zaragoza

Til ære for Maria og noen pilarer har byens befolkning ikledt seg finstasen og går forbi hotellet vi nettopp hat ankommet.
Det er forslag om at prosesjonen er til ære for LO i Odda. Men det vet vi ikke sikkert.
Vi fikk med oss begynnelsen, tok en dusj og så kom slutten med disse staselige hoppene. Så det var en lidderlig lang prosesjon, slik Rolf ville uttrykt det..

Tonene fra Tore

Vår egen trubadist spiller opp for gjengen i bussen.

PerOlav

Ruta Orwell


Helt på tampen av dagen tok vi turen til skyttergravene hvor Orwell lå i flere måneder. Dagens store høydepunkt!

Her er lenke til en meget god nettside om Orwell og den spanske borgerkrigen.

Reiseleder Moen med det republikkanske flagget over skyttergraven

Per Olav

Kirkebesøk i Toralba d'Arrago

Ruts far, Oluf Milde, ble syk i oktober 1937. Tyfus rammet han og en rekke andre etter et voldsomt, langvarig regnvær. Han ble sendt og lå noen uker på sykehuset som var denne kirka. Senere ble han sendt videre hvor han døde. Vi var på den nylig oppdagede graven til Milde i Valls. Tore på sporet fant sammen med vår reiseleder Jo Stein Moen denne graven høsten 2009.
Presten Lars Sperre undret seg over at kirkeinngangen lå motsatt av det som er "regelen" for kirlebygg. Undringen varte helt til spansklærer Oddbjørg Granheim fikk bragt på det rene at det nok tidligere har ligget en moske på plassen der kirka ligger. Det fremkom av skiltet som lyder "Ruta Mudejar" som henspiller på den tidlige historien der muslimer kontrollerte disse områdene av den iberiske halvøy.

Today we had coffee in Huesca

Four kilometres from our new trenches Huesca glittered small and clear like a city of dolls houses. Months earlyer, when Sietamo was taken, the ceneral commanding the Government troops had said gaily: " Tomorrow we'll have coffee in Hueska." It turned out he was mistaken. There had been bloody attacs, but the town did not fall, and "Tomorrow we'll have coffee in Huesca" had bekome a standing joke throughout the army. If I ever go back to Spain I shal make a point of having a cup of coffee in Huesca.

Slik skriver George Orwell i boken Homage to Catalonia (1938). Boken ble kun trykket i få eksemplarer. Enda færre ble solgt. De gjenværende forsvant i tysk blitz under 2.verdenskrig. Et av de svært få førsteutgaveeksemplarene som fortsatt eksisterer er juvelen i boksamlingen til vår reiseleder Rolf Sæther.

George Orwell fikk aldri tatt en kaffe i byen han kjempet for å ta. Derfor var det stort når vi entret kafeen på plaza navarra i nettopp Hueska. Tore Mentyjervi fra Finmark legger ikke skjul på at dette var et høydepunkt; "Dette har vi snakket om i årevis. Drømt om enda lengre" forteller Mentyjervi før den første ferskbrente kaffesupen finner veien ned sølvstrupen.

På vei til Orwels borgerkrig

Forfatteren George Orwell kjempet i den spanske borgerkrigen. Vi er nå på vei til frontavsnittene ved Huesca og Alcubierre på sierraen.
Målet er som Orwels: En kaffe i Huesca.. (byen militsavdelingen til Orwel aldri tok..)

Trygg lunsj?

Føles litt spesielt å møte smiøende spanske soldater - nedlesset av våpen - forran disken ved veikroa her utenfor Zaragosa.

Lunsj og spesielt møte

Hovmester på lunsjplassen vår ved Zaragoza, carlos Rodriguez Marin fikk gåsehud og tårer i øynene i møte med Oddbjørg Granheim, da hun fortalte bakgrunnen får vår reise gjennom Spania. Han mistet sin fetter ved Ebro i 1938 og syns det er fantastisk med oppmerksomhet om krigens redsler.
Sterkt møte i en tilfeldig veikro..