torsdag 14. oktober 2010

Francos martyrer

I sterk kontrast til de gravstedene vi tidligere har besøkt, troner martyrkirkegården 2 mil utenfor Madrid. Mens falne på den lovlig valgte regjeringens side har ligget i delvis umerkede massegraver i 70 år, har ofre for republikanernes ugjerninger under krigen fått sin siste hvile i gravsteder bak flotte murer ved den internasjonale flyplassen. Stedet heter Paracuellos de Jarama.

Over gravplassen befinner det seg et gigantisk kors. Under Franco ble innflygende til flyplassen i Madrid opplyst om "de rødes" kaldmodige drap under krigen. Korset viser vei til stedet der massakren høsten 1936 fant sted.

Porten var stengt, men gruppen fikk et mektig inntrykk av de paradoksene som fortsatt preger dette landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar