søndag 17. oktober 2010

Happy ship!


Reiselederne forran det som var et krigssykehus
Reiselederne Rolf Sæther og Jo Stein Moen innledet turen forrige lørdag med å introdusere shippingbegrepet "happy ship" - selve hedersbegrepet for en velfungerende besetning. Deres ønske var at deltakerne på tematuren i sporene av den spanske borgerkrig disse oktoberdagene i 2010 skulle sitte igjen med at de har vært besetning på et slikt happy ship. De 16 (!) talerne (til nå) ved avslutningsmiddagen i Alcoy har alle konkludert med at reiseledernes mål er nådd: dette var et happy ship!

Takk til ledere og deltakere på et ship seilende på bølgene av demokratiet. Som en av bidragsytrene på turen, våpensamler og trubadur Mentyjervi sa det for noen minitter siden: "På veggen utenfor restauranten vi spiser på er det tegnet et hakekors. Udyret lever. Vi har et ansvar for å støtte opp om de demokratiske kreftene i samfunnet." De som gikk forran i så måte mens den spanske borgerkrigen herjet, var de som kjempet for republikken. Det er berettiget håp om at deltakerne på det Anne kalte en "dannelsesreise" vil gjøre det samme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar